Купить книги В огне войны и Шталаг-358. Автор Андрей Савчук

 
oblogka_svodnaja

 В огне войны

Автор Андрей Савчук и Владислав Кругляк

В книге повествуется о событиях Великой Отечественной войны, непосредственно связанных с судьбой Житомира, начиная с момента занятия города немецкими захватчиками и заканчивая полным его освобождением Красной Армией.

В книге описаны реальные судьбы людей, попавших в «мясорубку» войны: непримиримая борьба патриотов за Родину, но и предательство отчаявшихся. На отдельных, характерных, примерах раскрываются преступные замыслы немецкой оккупационной власти, демонстрируется ее «истинное лицо»: геноцид по отношению к евреям, проведение публичных казней, детоубийство, угон в рабство местного населения, искоренение украинцев как нации.

Книга основана преимущественно на документах и воспоминаниях и отличается от предыдущих изданий на эту тему незаангажированностью и беспристрастностью, хотя из-за незначительного объема не претендует на полноту раскрытия темы, а лишь конспективно обозначает ее основные направления.

Для широкого круга читателей.

Vojna_oblogka (1)

 

Шталаг-358

Автор Андрей Савчук

  В книге повествуется о малоизвестных и, к сожалению, со временем приглушенных в памяти людей, событиях периода Великой Отечественной войны, происходивших за стенами и колючей проволокой житомирского «Освенцима» – нацистского лагеря для советских военнопленных в районе Богунии.

  Лагерь нацистов в Житомире «Stalag – 358″ по своей жестокости и  человеконенавистнеческому отношению к его узникам ничем не отличался от известных всему миру Майданека, Бухенвальда, Заксенгаузена, Освенцима… Разве, что в житомирском – не было печей и газовых камер. Но от этого трагедия 65 тысяч наших соотечественников, погибших здесь в страшных мучениях, не становится меньшей. Ей нет оправданий и срока давности. Наоборот, сейчас, когда мы отвергнув тоталитаризм, строим собственную демократическую державу, как раз и время вспомнить о десятках тысяч жертв нацизма житомирского лагеря и воздать, наконец, их памяти должное.

Для широкого круга читателей.

Stalag_oblogka

 

 На тему подій Великої Вітчизняної війни в Житомирі написано і надруковано чимало книг і статей. Більшість з них, створена ще за радянських часів, тому – заідеологізована та певною мірою однобока. Автори пропонованої книги вперше зробили спробу відійти від усталених штампів, поєднати офіційні документи, опубліковану літературу та спогади без­посередніх учасників і свідків тих подій.

Результатом такого неупередженого підходу є пропонована праця, що, звичайно, не вичерпує підняту тему, а є лише початком на шляху дослідження Правди про війну 1941-45 рр. в контексті історії Житомира.

Автори книги, базуючись на модернових історично – світоглядних позиціях, об’єктивно розповідають про події, що відбувалися в Житомирі від першого дня війни до остаточного визволення нашого міста.

Вперше розвінчуються радянські та німецькі міфи про начебто кровопролитні «оборонні бої» за Житомир у липні 1941 року (насправді ж, ворог увійшов у наше місто без боїв). У радянській літературі – це не підтверджені реаліями «спогади» про такі бої, а в нацистській пропаганді – постановочні фотознімки з « боями» на вулицях міста…

Врівноважено, без зайвих емоцій, автори правдиво розповідають про жорстокий окупаційний режим, влаштований ворогом у німецькій «столиці» генерального комісаріату «Житомир», про «маленьку Німеччину» між Житомиром і Вінницею – зону «Hegewald», задуману Генріхом Гіммлером, що мав під Житомиром свою ставку…

Також вперше розкриваються справжні причини трагічних подій в районі Житомира у .листопаді – грудні 1943 року, коли тут, на самому піку успішного наступу, радянські війська зупинились і змушені були відступати з великими втратами. Ці події радянська історіографія називала «тимчасовими труднощами»; серйозні невдачі зводила до прикрих помилок. Насправді йдеться про оточення значної маси військ – «Житомирський котел», правда про який ще чекає на свого дослідника.

Книга «В огне войны», звичайно, не претендує на повний огляд і, тим більше, глибоке розкриття заданої теми. Однак вона дає змогу читачеві визначити об’єктивний ракурс погляду на події 1941—44 рр., а тому є необхідною основою для подальшого поглиблення знань про Житомир у полум’ї Великої Вітчизняної війни.

 Г. Мокрицкий

 Книги можно приобрести:

г. Житомир: книжный магазин «Знання» в отделе краеведческой литнратуры

г. Киев: Книжный рынок «Петровка»

– центральный ряд место 42-43;

– 31 ряд место 4-5.

А также заказать по телефону 096-732-32-83

FacebookTwitterGoogle+